Facebook

Základní škola

TGM-Podbořany

  6.B

Výuka 11.5. - 15.5.

  ČESKÝ JAZYK  - A) Chválím vás všechny za souvětí, která jste vymýšleli. Většina z vás ale chybovala v interpunkci (čárky ve větách).

  Pozor: jako se nemají rádi 2 kohouti na jednom dvoře, nemají se rádi ani slovesa ( přísudky) v jedné větě, proto se oddělují čárkami.

  Existují spojovací výrazy, před kterými se čárka vždy píše – např. že, která, proto, protože, aby, -li …..

  Dostal jsem nové kolo, protože mám dnes narozeniny.

  Některé věty jste spojovali spojkou a – slučovali jste je. PAMATUJ: před slučovací spojkou a se čárka nepíše.

  Maminka pekla koláče a já jsem je ochutnával.

  Maminka pekla a já jsem ochutnával.

  ! Podívej se do Uč. str.131/6a, b – cvičení neopisuj, jen si ho přečti a sám/sama si nahlas řekni  „čárka“ v místě, kde by měla být.

_________________________________________________________________________

  B) Zopakujeme zájmena.

  Učebnice str. 85 – 89 - žluté rámečky obsahují všechny druhy zájmen. Vy už je znáte, umíte vyjmenovat, takže je to jen opakování.

  Na str. 89/ cv.9 -   do sešitu si pod sebe napiš písmena O, P, U, T, V, N, Z (začáteční písmena druhů zájmen) a z toho cvičení vypiš jen jednoho zástupce všech druhů.

  Např. O: mně (já), P: …

_________________________________________________________________________

 
  C) BIBLE – nejčtenější kniha na světě

  ÚKOL NA CELÝ MĚSÍC – posílám 2 pracovní listy – rčení ze Starého č.1 KLIKNI ZDE a Nového zákona č.2 KLIKNI ZDE.

  Není to úplně jednoduchý úkol, využij nápovědy – rodiče, sourozenci, PC, knihy – ty si poradíš. A jestli se dopátráš i k příběhu, proč to rčení vzniklo, budeš jako vždy: NEJLEPŠÍ !


  ANGLICKÝ JAZYK – Pomocí dokumentu si zkontrolujte práci ve workbooku na str. 44 a 46. KLIKNI ZDE.

  Jako další vypracujte ve workbooku str. 48/ cv. 1, 2, 3  a (za týden Vám budou zaslány správné odpovědi pro vaší kontrolu).

  Nadále pracujte s procvičováním online a dělejte si všechna cvičení z Unit 5.  https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs.

  Děkuji za Vaší dosavadní komunikaci a zasílání Vaší práce!

  S pozdravem M. Stropnická.

 

  MATEMATIKA – pracovní list KLIKNI ZDE

 

  PŘÍRODOPIS – pracovní aktivita KLIKNI ZDE

 

  FYZIKA – Projdi si teorii o hustotě látky, vzorové příklady a ještě doplnění, které zasílám ve strojopisu, vše bude součástí sešitu! Zpracuj otázky a úkoly a zašli ke kontrole.

  pracovní aktivita č.1 KLIKNI ZDE

  pracovní aktivita č.2 KLIKNI ZDE

  pracovní aktivita č.3 KLIKNI ZDE

  pracovní aktivita č.4 KLIKNI ZDE


  DĚJEPIS – UČEBNICE STR. 112 - 115 POZORNĚ PŘEČÍST
  - do školního sešitu si z PRACOVNÍHO SEŠITU přepiš a doplň cv. 2/ str.50
  - prohlédni si a prostuduj mapu STAROVĚKÉHO ŘÍMA na str. 111 v učebnici a písemně do sešitu odpověz na otázky 1 – 6 pod mapou
případné dotazy je možné poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  RODINNÁ VÝCHOVA  + OBČANSKÁ VÝCHOVA – Dokonči chybějící témata, zašli ke kontrole.

 

  ZEMĚPIS – Přečti si v knize str. 63-64 Biosféra – opiš shrnutí - NEODESÍLEJ


  PROSÍM O ZPĚTNOU VAZBU TŘÍDNÍMU UČITELI (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), ŽE SI DĚTI PLNÍ ZADANÉ ÚKOLY – VŽDY V PÁTEK.

 

Ostatní

Česko-německý družební tábor s městem Ehrenfriedersdorf

CZDE druzebni tabor

Video-ZŠ TGM Podbořany

 

video

 

Město Podbořany

 

podborany

EU peníze školám

 

EU peníze školám

 

Ovoce do škol

 

Ovoce do škol

 

Aktivní škola

Aktivní škola

Sdružení Tereza

Sdružení Tereza

 

Certifikát - Branný den

 

Projekt - "Zdravý zub"

 

Netpromotion

idatabazeidatabaze2