Facebook

Základní škola

TGM-Podbořany

  4.A

Výuka 1.6. - 5.6.

 

  ANGLICKÝ JAZYK – Moc všechny zdravím a chtěla bych VÁM VŠEM velmi poděkovat za bezvadnou spolupráci! Blížíme se do finále! Toto zadání je na 3 týdny! Rozdělte si dle chuti a časových možností!

  Do AJŠ:

  Časování to be v minulosti

  I was – já jsem byl(a)

  You were – Ty jsi byl(a)

  He was – on byl

  She was – ona byla

  It was – ono (to) bylo

  We were – my jsme byli

  You were – Vy jste byli

  They were – oni byli

  Pokud chceme vytvořit zápor, pak k WAS a WERE přidáme pouze NOT

  WAS NOT – WASN´T

  WERE NOT – WEREN´T

  Pokud chceme vytvořit otázku, pak WAS  nebo WERE přehodíme s osobou. Např.

  Was I?

  Were you?

  ……..

  Časování to have v minulosti

  I had – já jsem měl(a)

  You had – Ty jsi měl(a)

  He had – on měl

  She had – ona měla

  It had – ono (to) mělo

  We had – my jsme měli

  You had – vy jste měli

  They had – oni měli

  NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA

  Meat eater – masožravec

  Sharp - ostrý

  Claws - drápy

  Wings - křídla

  Neck - krk

  Teeth - zuby

  Strong  - silný

  Fish eater – živící se rybami

  Tall - vysoký

  Long - dlouhý

  Plant eater - býložravec

  First - první

  Toes – prsty na dolních končetinách

  Back – zadní

  Today – dnes, v současnosti

  Hooves - kopyta

  Mammoth - mamut

  Tusks - kly

  Hair – vlasy, srst

  Alive – naživu, živý

  Ago – před (5 years ago – před 5 lety)

  Feet - chodidla

  Front - přední

  On the earth – na zemi

  Different – jiný, rozdílný

  Thick - tlustý

  True - pravda

  False - lež

  Práce v učebnici – pouze ústně, případně tužkou, není třeba zasílat mailem.

  Učebnice strana 52 – zkusit přeložit na základě výše uvedené slovní zásoby, a rozhodnout, která tvrzení jsou pravdivá a která lživá.

  Na str. 53 - věty 1 – 4 přiřaď ke správnému druhu

  Na str. 54 – k větám 1 – 9 přiřaď správné písmenko (druh dinosaura)

  Str. 55 – zkus si přečíst a přeložit

  PS 52 – 55 (Pouze toto a vše najednou prosím zaslat mailem – máte čas do 21. 6. 2020)

 

Ostatní

Česko-německý družební tábor s městem Ehrenfriedersdorf

CZDE druzebni tabor

Video-ZŠ TGM Podbořany

 

video

 

Město Podbořany

 

podborany

EU peníze školám

 

EU peníze školám

 

Ovoce do škol

 

Ovoce do škol

 

Aktivní škola

Aktivní škola

Sdružení Tereza

Sdružení Tereza

 

Certifikát - Branný den

 

Projekt - "Zdravý zub"

 

Netpromotion

idatabazeidatabaze2