Facebook

Základní škola

TGM-Podbořany

Akce DDM

 

   Termíny letních příměstských táborů konaných v DDM Podbořany:

    I. Týden s výlety: 22. - 26.7. 2019 (přihlášky v DDM)
    II. Honba za drahokamy: 29.7. - 2.8. 2019 (přihlášky v DDM)
    III. Věda nás baví: 19. - 23.8. 2019 (přihlášky na www.veselaveda.cz)

   Termíny letních družebních příměstských táborů konaných v DDM:

    8. - 12.7. 2019 (přihlášky ve Vaší škole)
    15. - 19.7. 2019 (přihlášky ve Vaší škole)

 

Měsíc srpen 2019

  12.8. - Turnaj v ruských kuželkách               10:00 hod.DDM
  13.8. - Sport – kvizový závod                    10:00 hod.DDM
  14.8. - Výlet na Hlubanskou tvrz                  9:00 hod.DDM                     
  15.8. - Internet a počítačové hry                10:00 hod.DDM
  16.8. - Turnaj ve stolním fotbálku               10:00 hod.DDM
  19.8. - Postřehový závod                         10:00 hod.DDM
  20.8. - Turnaj v „Člověče nezlob se“             10:00 hod.DDM
  21.8. - Petanque – soutěž o cenu DDM             10:00 hod.DDM
  22.8. - Vodní hrátky                              9:00 hod.DDM
  23.8. - Míčové hry na zahradě  DDM               10:00 hod.DDM
  26.8. - Internet a počítačové hry                10:00 hod.DDM
  27.8. - Turnaj ve Weykicku                       10:00 hod.DDM
  28.8. - Matematické tvary - kvizový závod        10:00 hod.DDM
  29.8. - Počítačové hry                           10:00 hod.DDM
  30.8. - Zážitek z prázdnin - výtvarná činnost    10:00 hod.DDM

  Kromě hlavních připravených her a soutěží si mohou děti samy nebo s rodiči, přijít do domu dětí a mládeže zahrát stolní fotbal, stolní tenis, míčové hry, stolní hry, Weykick fotbálek, malovat a modelovat. 

  Dům dětí je otevřen o prázdninách od 7:30 do 16:00 hod.
  Informace na telefonním čísle: 415 214 774
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kuzelky

Měsíc červenec 2019

    1.7.– 4.7. Dům dětí a mládeže v Podbořanech bude uzavřen z provozních důvodů
    8.7.– 12.7. Příměstský družební tábor                     8:00 – 16:00 hod. DDM
  15.7.– 19.7. Příměstský družební tábor                    8:00 – 16:00 hod. DDM
  22.7.– 26.7. Příměstský tábor I. běh                      8:00 – 16:00 hod. DDM
  29.7.– 2.8. Příměstský tábor II. běh                      8:00 – 16:00 hod. DDM

 

  V měsíci červenci je z důvodu konání táborů dům dětí uzavřen pro hry, soutěže a spontánní činnosti na prázdniny. Tyto prázdninové akce se budou opět konat od 19. 8. 2019. Kromě připravených akcí si mohou děti samy nebo s rodiči, přijít zahrát stolní fotbal, Weykick fotbálek, stolní tenis, míčové hry, stolní hry, malovat nebo modelovat. Akce budou vyvěšeny na nástěnce u školní jídelny, v DDM a na stránkách ZŠ T.G. Masaryka – akce DDM.

 slunce

Měsíc červen 2019

   Keramické dílny pro ZŠ a MŠ podbořanska (p. Preclíková dle domluvy)  
    6.6.  –  Okno do přírody pro 4. a 5. třídy ZŠ            10:00 hod. DDM
  17.6. – Namaluj si maminku pro maminky s dětmi           16:30 hod. DDM
  20.6. – Jak znáš slavného génia?- vědomostní kviz        13:30 hod. DDM
  21.6. - Táborák na ukončení školního roku s opékáním buřtů      14:00 hod.DDM
  25.6. – Učíme se v přírodě pro 3. a 4. třídy ZŠ         10:00 hod. DDM

ohen2

 

den deti

 Měsíc květen 2019

   Keramická dílna – možnost tvoření po celý duben               dle domluvy,  p. Preclíková
     7.5. – Zahájení výstavy výtvarné soutěže Den vody, Den Země v prostorách DDM
   15.5. – Evropský den parků – akce pro školy         v 10:00 a ve 13:30 v DDM
   18.5. – Sobotní výlet  do historie města Kadaně        7:45 hod. DDM
   23.5. – Výtvarný ateliér – rozkvetlá zahrada         13:30 hod.DDM
   27.5. – Turnaj ve stolním tenisu                     13:30 hod.DDM
   31.5. – Oslavy MDD pro rodiče s dětmi a zájmové kroužky             13:30 hod.DDM
  

 

zajicek

 Měsíc duben 2019

   Keramická dílna – možnost tvoření po celý duben               dle domluvy,  p. Preclíková
   11.4. – Čarodějný den – výtvarná činnost                              14:00 hod.DDM
   15.4. – Pochod za velikonočním zajíčkem pro MŠ I.               10:00 hod.DDM
   17.4. – Pochod za velikonočním zajíčkem pro MŠ II.              10:00 hod.DDM
   18.4. – Hry a soutěže na velikonoční prázdniny                      08:00 hod. DDM
   24.4. – Den Země – zábavné dopoledne pro MŠ                      10:00 hod. DDM
   25.4. – Dopravní značky – kvizový závod                                13:00 hod.DDM
   26.4. – 27.4. Soustředění zájmových kroužků                        p. Ivanovová

 

brezenMěsíc březen 2019

 

    1.3.- Den vody, Den Země - vyhlášení výtvarné  soutěže  pro  podbořansko a okolí
    9.3.- Putujeme jarní přírodou – turistická vycházka               9:00 hod.DDM          
  14.3.- Keramická dílna – jarní dekorace                     14:00 hod.DDM
  21.3.- Turnaj v piškvorkách                                  13:00 hod.DDM
  28.3.- Jan Ámos Komenský – kvizový závod                    13:30 hod.DDM
  Tvoření z keramické hlíny – spolupráce se školami na jarní téma      ( dle domluvy)
 
   
              

 

unorMěsíc únor 2019

 

    1.2. – „Veselé pololetní prázdniny“ -  plné her a soutěží        8:00 - 16:00 hod.DDM
    1.2. – Vyhlášení výtvarné soutěže ke Světovému dni ptactva        „ Ptáci kolem nás“         
  11.2. – 15.2.  Jarní příměstský tábor                        8:00 - 16:00 hod.DDM
  18.2. – Vyvazovaná batika – kurz vyvazované batiky                         13:30 hod.DDM
  20.2. – Masopusťáček - karneval  zájmových kroužků                      15:00 hod.DDM
  21.2. – Netradiční techniky – tisk z výšky                          14:00 hod.DDM
  Keramické dílny na jarní téma (dle domluvy)  – p. Preclíková
   
              

snehulak2Měsíc leden 2019

 

   Tvoření pro školy z keramiky na zimní téma   (p. Preclíková, dle domluvy)
    5.1. - Den her a soutěží                                    10:00 - 16:00 hod.DDM
    8.1. - Soutěžíme rádi pro MŠ                                 9:30 hod.DDM
   10.1. - Tvořivá dílnička pro všechny                              14:00 hod.DDM
   16.1. - Beseda „Energie  – budoucnost lidstva“                           8:00 hod.DDM
   17.1. - Netradiční techniky, jednoduchá krmítka pro ptáčky         14:00 hod.DDM
   19.1. - Den her a soutěží                            10:00 - 16:00 hod.DDM
   18.1. - 19.1. 2018                                  Soustředění kroužků p.Ivanovové
   21.1. - Výtvarný  ateliér na téma zima                                 13:30 hod.DDM
   23.1. - Eskymácké odpoledne pro děti i dospělé                                14:00 hod.DDM
              (konání akce závisí na sněhových podmínkách)

snehulak

Měsíc prosinec 2018

   Vánoční keramické dílny pro školy p. Preclíková - dle domluvy.
    1.12. - Den her a soutěží                    10:00 - 16:00 hod. DDM
    4.12. - „NEŽ PŘIJDE MIKULÁŠ ANEB ČERTOVSKÉ DÍLNY V DDM“         15:00 - 17:15  hod. DDM   
  11.12. - Jak znám pekelné pohádky - vědomostní kviz                  13:00 hod. DDM
  13.12. - Netradiční techniky – originální vánoční ozdoby             14:00 hod. DDM      
  17.12. - Vanoční turnaj v dámě                                     13:30 hod. DDM
  15.12. - Den her a soutěží                             10:00 - 16:00 hod. DDM

certmikulasMěsíc listopad 2018

   Tvoření z keramické hlíny -  spolupráce se školami (dle domluvy, p. Preclíková)


    1.11. - Besedy „Ryby“ a „Úvod do geologie“ v 9:00hod. a v 10:10 hod. v DDM
    3.11. -  Barvy podzimu – turistická vycházka              9:00hod. DDM
    6.11. -  Povídání o houbách – soutěž v hledání hub pro 1.- 4.tř.           13:00hod.DDM
    9.11. - Výstava prací ,, Život  zvířat v ZOO‘‘       denně od 8:00 - 17:30hod.DDM                      
  13.11. -  Barevné listohrátky v přírodě pro školy                  10:00 hod. DDM
  23.11. - 24.11.                         soustředění kroužků p.Ivanovové
  24.11. - Den her a soutěží                10:00 -16:00hod.DDM
 

      Měsíc říjen 2018

              Keramické dílny na podzimní téma pro školy a MŠ dle zájmu a domluvy
    1.10. - „Život zvířat v ZOO“ vyhlášení  výtvarné soutěže pro školy a mateřské školy v regionu ke Světovému dni zvířat
    4.10. - Turnaj v ruských kuželkách                                             13:00 hod.DDM
  10.10. - Akce a kviz ke 100. výročí republiky                              09:00 hod.DDM       
  13.10. - Den her a soutěží                                                10:00 - 16:00 hod.DDM
  27.10. - Den her a soutěží                                                10:00 -  16:00 hod.DDM
  29.10. - Podzimní prázdniny – hry,soutěže,kvizy          7:30 -  16:00 hod.DDM
  30.10. - Podzimní prázdniny – hry,soutěže,kvizy          7:30 -  16:00 hod.DDM

strom

 


 

   Kromě připravených akcí si mohou děti samy nebo s rodiči, přijít do domu dětí a mládeže zahrát stolní fotbal, stolní tenis, míčové hry, stolní hry, Weykick fotbálek, malovat a modelovat.

  Dům dětí je otevřen každý všední den od 8:00 do 17:30 hodin.
  Informace na telefonním čísle: 415 214 774
  mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     

                                                                                                                      

 

 

Ostatní

Česko-německý družební tábor s městem Ehrenfriedersdorf

CZDE druzebni tabor

Video-ZŠ TGM Podbořany

 

video

 

Město Podbořany

 

podborany

EU peníze školám

 

EU peníze školám

 

Ovoce do škol

 

Ovoce do škol

 

Aktivní škola

Aktivní škola

Sdružení Tereza

Sdružení Tereza

 

Certifikát - Branný den

 

Projekt - "Zdravý zub"

 

Netpromotion

idatabazeidatabaze2